Dobrodošli v Trubarjevem domu upokojencev
Slika Trubarjevega doma
Slika upokojencev

Trubarjev dom upokojencev je javni socialno varstveni zavod namenjen oskrbi in negi starejših oseb. Ustanovitelj doma je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada RS. Resorno ministrstvo je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Naziv zavoda: Trubarjev dom upokojencev
                       Loka pri Zidanem mostu


Naslov: Loka pri Zidanem mostu št. 48,
            1434 Loka pri Zidanem Mostu

Matična številka: 5055814
Davčna številka: 83235434

Telefon: 03/565-81-00 (tajništvo),
              03/565-81-01 (direktor),
              03/565-81-02 (vodja FRS)


Fax: 03/568-41-96
Elektronska pošta: loka@ssz-slo.si